One Response

  1. Tina
    Tina at |

    Pusliće me uvek podsete na mog pokojnog oca koji je jedino to spremao, i to tako što bi celu smesu stavio odjednom pa bismo onda lomili kada se ispeče, pusla pogaču 😀

    Reply

Leave a Reply