Julijana Studen - Moj ručni rad - Kreativne ideje

Julijana Studen

Julijana Studen
Julijana Studen - Sneško- rađen kudeljnim kanapom namotanim na balone, premazanim drvofixom. baloni su kasnije spajani i dodati su dugmici i ostale prateće stvari koje čine Sneška Belića..

Leave a Reply